Leden van de Ridderorden


De Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden  wil eenieder die Koninklijk onderscheiden is verenigen.

Daartoe organiseert onze vereniging een keer per jaar een algemene bijeenkomst. Daar worden de jaarstukken doorgenomen. Vervolgens wordt het bestuursbeleid ter goedkeuring behandeld.  Gebruikelijk is dat vervolgens een gezamenlijke maaltijd plaatsvindt. In de middag kunnen de leden deelnemen aan een aantal interessante excursies.Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Die vergaderingen worden gebruikt om te beslissen over verzoeken van leden om financiële hulp. Verder wordt bezien of er donaties kunnen worden toegekend aan op sociaal en/of cultureel-historisch terrein gerichte Nederlandse goede doelen van nationaal belang.

Naast het bestuur functioneert er een Raad van Toezicht.

Bestuur en Raad van Toezicht vergaderen gezamenlijk één à twee keer per jaar.

Nieuws

11-04-2017 Bijeenkomsten voor en van gedecoreerden op l...
 Bijeenkomsten voor en van gedecoreerden op lokaal niveau Regelmatig bereiken het bestuur van de Ko...
Lees meer ›

31-12-2016 Mr H.E. Koning overleden
Op 31 december 2016 overleed Mr. H.E. Koning, van 1998-2012 voorzitter van de Koninklijke Verenigin...
Lees meer ›

15-12-2016 Samenstelling van het Bestuur
Op 15 december 2016 is mevrouw H.E. van Valkenburg-Lely benoemd tot lid van het bestuur van de Koni...
Lees meer ›

14-12-2016 Algemene Ledenvergadering 2017
Het Bestuur heeft de datum voor de Algemene Ledenvergadering 2017 vastgesteld op woensdag 5 juli 20...
Lees meer ›

Nog geen lid?

Gebruik onderstaande knop.