Leden van de Ridderorden


De Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden  wil eenieder die Koninklijk onderscheiden is verenigen.

Daartoe organiseert onze vereniging een keer per jaar een algemene bijeenkomst. Daar worden de jaarstukken doorgenomen. Vervolgens wordt het bestuursbeleid ter goedkeuring behandeld.  Gebruikelijk is dat vervolgens een gezamenlijke maaltijd plaatsvindt. In de middag kunnen de leden deelnemen aan een aantal interessante excursies.Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Die vergaderingen worden gebruikt om te beslissen over verzoeken van leden om financiële hulp. Verder wordt bezien of er donaties kunnen worden toegekend aan op sociaal en/of cultureel-historisch terrein gerichte Nederlandse goede doelen van nationaal belang.

Naast het bestuur functioneert er een Raad van Toezicht.

Bestuur en Raad van Toezicht vergaderen gezamenlijk één à twee keer per jaar.

Nieuws

01-10-2016 De Koninklijke Nederlandse Munt
Haal nu uw eigen Koninklijke onderscheidingen in huis! De Koninklijke Nederlandse Munt is al jarenl...
Lees meer ›

22-08-2016 Verdiend eerbetoon
Dit najaar verschijnt het jubileumboek Verdiend Eerbetoon, 60 jaar Stichting tot Instandhouding van...
Lees meer ›

21-03-2016 Algemene Ledenvergadering 2016
Het Bestuur heeft de datum voor de Algemene Ledenvergadering 2016 vastgesteld op woensdag 6 juli 20...
Lees meer ›

18-11-2015 Weldaad loont
Op 10 december vindt de boekpresentatie plaats van: Weldaad loont. 110 jaar geschiedenis van de Kon...
Lees meer ›

Nog geen lid?

Gebruik onderstaande knop.