Leden van de Ridderorden


De Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden  wil eenieder die Koninklijk onderscheiden is verenigen.

Daartoe organiseert onze vereniging een keer per jaar een algemene bijeenkomst. Daar worden de jaarstukken doorgenomen. Vervolgens wordt het bestuursbeleid ter goedkeuring behandeld.  Gebruikelijk is dat vervolgens een gezamenlijke maaltijd plaatsvindt. In de middag kunnen de leden deelnemen aan een aantal interessante excursies.

Voorkantfoto

Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Die vergaderingen worden gebruikt om te beslissen over verzoeken van leden om financiële hulp. Verder wordt bezien of er donaties kunnen worden toegekend aan op sociaal en/of cultureel-historisch terrein gerichte Nederlandse goede doelen van nationaal belang.

Naast het bestuur functioneert er een Raad van Toezicht.

Bestuur en Raad van Toezicht vergaderen gezamenlijk één à twee keer per jaar.

Nieuws

17-11-2017 Het present van Staat
Tijdens de Kunsthistorische Dag op vrijdag 6 oktober 2017 in Groningen reikte de Vereniging van Ned...
Lees meer ›

02-10-2017 Iemand voordragen voor een onderscheiding
 Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag da...
Lees meer ›

11-07-2017 Koninklijke Vereniging ‘schrijft geschiedeni...
Op de recente jaarvergadering d.d. 5 juli 2017 van onze Vereniging in Den Haag gingen ongeveer 360 ...
Lees meer ›

15-12-2016 Samenstelling van het Bestuur
Op 15 december 2016 is mevrouw H.E. van Valkenburg-Lely benoemd tot lid van het bestuur van de Koni...
Lees meer ›

Nog geen lid?

Gebruik onderstaande knop.