Nieuws

17-11-2017 Het present van Staat
Tijdens de Kunsthistorische Dag op vrijdag 6 oktober 2017 in Groningen reikte de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) de Karel van Manderp...
Lees meer ›

02-10-2017 Iemand voordragen voor een on...
 Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag dan moet de voordracht vóór 1 juli voorafgaande aan ...
Lees meer ›

11-07-2017 Koninklijke Vereniging ‘schri...
Op de recente jaarvergadering d.d. 5 juli 2017 van onze Vereniging in Den Haag gingen ongeveer 360 van de circa 570 deelnemers ’s-middags varen op de...
Lees meer ›

15-12-2016 Samenstelling van het Bestuur
Op 15 december 2016 is mevrouw H.E. van Valkenburg-Lely benoemd tot lid van het bestuur van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridde...
Lees meer ›

14-12-2016 Algemene Ledenvergadering 201...
Het Bestuur heeft de datum voor de Algemene Ledenvergadering 2017 vastgesteld op woensdag 5 juli 2017 in het Zuiderstrand Theater te den Haag. Jaarve...
Lees meer ›

14-11-2016 Verdiend eerbetoon
Op 14 november 2016 werd in Apeldoorn  het jubileumboek Verdiend Eerbetoon, 60 jaar Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der...
Lees meer ›

17-11-2017 Het present van Staat

Tijdens de Kunsthistorische Dag op vrijdag 6 oktober 2017 in Groningen reikte de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) de Karel van Manderprijs uit. Deze prijs voor bijzondere wetenschappelijke publicaties die op een overtuigende wijze nieuw licht werpen op een deel van de kunstgeschiedenis werd toegekend aan George Sanders voor zijn publicatie Het present van Staat; de gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795. De jury meent dat deze publicatie de komende decennia een onmisbaar standaardwerk binnen het kunsthistorisch en historisch onderzoek zal blijken te zijn.

De Karel van Manderprijs wordt sinds 1958 uitgereikt en is vernoemd naar Karel van ManderPresent van Staat (1548- 1606), de grondlegger van de Nederlandse kunstgeschiedenis. De prijs wordt jaarlijks toegekend op basis van een bibliografie van kunsthistorische publicaties die de afgelopen vijf jaar binnen een vastgestelde tijdsperiode of werkveld zijn verschenen. Het present van Staat is een bronnenstudie van ongekende omvang en volledigheid met grote relevantie voor het kunsthistorisch onderzoek. Sanders is van huis uit historicus en sinds 1994 verbonden aan Rijksmuseum Paleis Het Loo en sinds 1999 als conservator aan het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Het boek laat voorbeeldig zien dat het mogelijk is om aan de hand van een groep ‘vergeten’ objecten een hele wereld op te roepen. De jury van de Karel van Manderprijs was unaniem in zijn beslissing om de Karel van Manderprijs 2017 toe te kennen aan Het present van Staat van George Sanders. Dit boek zal naar de mening van de jury de komende decennia een onmisbaar standaardwerk binnen het kunsthistorisch en historisch onderzoek blijken te zijn. Daarbij is het heel goed leesbaar geschreven en prachtig uitgegeven. De leden van de Staten-Generaal die deze gouden ketens, kettingen en medailles hebben verleend, en het beroepsveld van Nederlandse kunsthistorici hadden zich voor dit prachtige onderwerp geen betere auteur kunnen wensen. De Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden heeft destijds een financiële bijdrage gegeven voor de publicatie van dit mooie boekwerk. Het bestuur feliciteert de heer George Sanders met deze fantastische erkenning van zijn enorme inzet.