Logo Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden

Administratiekantoor
Antwoordnummer 11022
2280 VC RIJSWIJK ZH

Telefoon:
085 130 82 34

E-mail:
Administratie@vereniging-ridderorden.nl

Leeuw

Bestuur

Leeuw

Bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. Alleen leden van de vereniging kunnen tot bestuurder worden benoemd. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar, met dien verstande dat indien deze periode van vijf jaar niet op de jaarlijkse algemene ledenvergadering eindigt en herbenoeming voor een volgende (aansluitende) periode aan de orde is, de periode eenmalig verlengd wordt tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene ledenvergadering, tenzij de raad van toezicht besluit dat de periode niet eenmalig wordt verlengd of de bestuurder niet met de verlenging instemt. Een bestuurder is aansluitend eenmaal herbenoembaar. 

 

Dr. A.B.M. (Boni) Rietveld

Aerdenhout
Voorzitter
Jaar van benoeming 2019, voorzitter 2021

 

Mevrouw H.E. (Lysbeth) van Valkenburg-Lely
Driebergen
Secretaris
Jaar van benoeming 2016, secretaris 2017

 

Jhr. J.A. (Tim) op ten Noort

's-Gravenhage
Penningmeester
Jaar van benoeming en penningmeester 2018

De heer W.J.M. (Willem) Verheijen
 


's-Gravenhage
Lid
Jaar van benoeming als lid 2021

   

 

  

Mevrouw M.E.R. (Margaret) Barones de Vos van Steenwijk-Groeneveld

Wassenaar
Vice-voorzitter
Jaar van benoeming en vicevoorzitter 2016

 

De heer E.J. (Elbert) Roest
 

Schoonhoven
Lid
Jaar van benoeming als lid 2024