Logo Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden

Administratiekantoor
Antwoordnummer 11022
2280 VC RIJSWIJK ZH

Telefoon:
085 130 82 34

E-mail:
Administratie@vereniging-ridderorden.nl

Leeuw

Bestuur

Leeuw

Het bestuur vergadert regelmatig, ondermeer om te beslissen over verzoeken van leden om financiƫle hulp. Verder wordt bezien of er donaties kunnen worden toegekend aan Nederlandse goede doelen van nationaal belang op sociaal en/of cultureel-historisch terrein.

 

 A.B.M. Rietveld

Dr. A.B.M. (Boni) Rietveld
Aerdenhout
Voorzitter

 

 H.E. van Valkenburg-Lely

Mevrouw H.E. (Lysbeth) van Valkenburg-Lely
Driebergen
Secretaris

 

Jhr. J.A. (Tim) op ten Noort
Maarsbergen
Penningmeester

 

De heer W.J.M. (Willem) Verheijen
's-Gravenhage
Lid

 

 M.E.R. de Vos v Steenwijk-Groeneveld

Mevrouw M.E.R. (Margaret) Barones de Vos van Steenwijk-Groeneveld
Wassenaar
Vice-voorzitter