Logo Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden

Administratiekantoor
Antwoordnummer 11022
2280 VC RIJSWIJK ZH

Telefoon:
085 130 82 34

E-mail:
Administratie@vereniging-ridderorden.nl

Leeuw

Informatie

Leeuw

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur

Het bestuur vergadert regelmatig, ondermeer om te beslissen over verzoeken van leden om financiële hulp. Verder wordt bezien of er donaties kunnen worden toegekend aan Nederlandse goede doelen van nationaal belang op sociaal en/of cultureel-historisch terrein.

Het bestuur

Raad van Toezicht

Bestuur en Raad van Toezicht vergaderen gezamenlijk één à twee keer per jaar en hebben regelmatig contact over lopende zaken.

Raad van Toezicht

Doelstelling

De Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden tracht allen die krachtens een Koninklijk Besluit een Nederlandse Ridderorde of Koninklijke Huisorde hebben ontvangen, te verenigen en, indien nodig, financieel te steunen.

Bekijk doelstelling

Historie

Onze vereniging kent inmiddels een geschiedenis van meer dan een eeuw.
Reden om eens terug te blikken op onze geschiedenis:

Bekijk historie

Statuten

In de statuten vindt u alle informatie waar de vereniging voor staat en doet.

Bekijk document