Logo Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden

Administratiekantoor
Antwoordnummer 11022
2280 VC RIJSWIJK ZH

Telefoon:
085 130 82 34

E-mail:
Administratie@vereniging-ridderorden.nl

Leeuw

Raad van toezicht

Leeuw

Bestuur en Raad van Toezicht vergaderen gezamenlijk één à twee keer per jaar en hebben regelmatig contact over lopende zaken.

Mr. M.A.P. van Haersma Buma te Voorburg
voorzitter
(Algemeen)
Jaar van benoeming 2020, voorzitter 2021

Mevrouw drs. N. Stemerdink te Voorschoten
(Gelderland en Utrecht)
Jaar van benoeming 2022

Mevrouw Drs. A. de Widt-Nieuwenhuizen te Voorburg
(Groningen, Drenthe en Overijssel)
Jaar van benoeming 2009

Mevrouw Drs. A. van der Hoek te Franeker
(Friesland en Flevoland)
Jaar van benoeming 2016

Mr. S van Hoogstraten te ’s-Gravenhage
(Noord- en Zuid-Holland)
Jaar van benoeming 2015

De heer J.T.L. Tukker te Maarn, secretaris
(Gelderland en Utrecht)
Jaar van benoeming 2020

Mevrouw M.G.H.C. Oomen -Ruijter te Maasbracht
(Brabant en Limburg)
Jaar van benoeming 2020

Leden van het bestuur