Logo Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden

Administratiekantoor
Antwoordnummer 11022
2280 VC RIJSWIJK ZH

Telefoon:
085 130 82 34

E-mail:
Administratie@vereniging-ridderorden.nl

Leeuw

Raad van toezicht

Leeuw

De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene ledenvergadering. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn aansluitend eenmaal herbenoembaar. Alleen leden van de vereniging kunnen als lid van de raad van toezicht worden benoemd. 

Mr. M.A.P. van Haersma Buma te Voorburg
voorzitter
Jaar van benoeming 2020, voorzitter 2021

Mevrouw drs. N. Stemerdink te Voorschoten
Jaar van benoeming 2022

Mevrouw Drs. A. de Widt-Nieuwenhuizen te Voorburg
Jaar van benoeming 2009

Mevrouw Drs. A. van der Hoek te Franeker
Jaar van benoeming 2016

Mr. S van Hoogstraten te ’s-Gravenhage
Jaar van benoeming 2015

De heer J.T.L. Tukker te Doorn, secretaris
Jaar van benoeming 2020

Mevrouw M.G.H.C. Oomen -Ruijter te Maasbracht
Jaar van benoeming 2020

Leden van het bestuur